Hirurgija

Hirurgija igra ogromnu ulogu u postavljanju dijagnoze, kao i u tretmanu kancera. Onkološke hirurške intervencije se izvode jedino od strane hirurga specijalizovanih u tom domenu.

Polja primene hirurških tretmana

U okviru hirurške onkologije primenjuje se kurativna hirurgija. Kurativna hirurgija se primenjuje ako je narušavanje ograničeno na jednom organu ili na limfnim čvorovima gde se prvi put pojavilo. Kod ovih pacijenta ne trebaju biti prisutne udaljene metastaze i ne treba postojati ostatak tumora na mestu hirurške resekcije. Tumor može biti u celosti odstranjen, tako što će njegove granice biti dobro određene. Ipak, postoje slučajevi kada tumor ne može biti u potpunosti odstranjen. U takvim slučajevima primenjuje se operacija za smanjenje tumorske mase, sa ciljem da se smanji pritisak na okolna tkiva i da se omogući bolji efekat od dodatno sprovedene terapije. Pored toga, uklanjanje metastaza, ako su u malom broju, povećava šanse za ozdravljenje pacijenta.

Onkološka operacija se možeprimeniti i u okviru palijativnog tretmana. Takođe, može se sprovesti i tretman koji bi pomogao da se umanje simptomi koj proizlaze od tumora. Hirurška intervencija se može primeniti i u drugim poljima lečenja.

Ove oblasti su grupirane u 4 glavnih grupa:

Profilaktička hirurgija: 

Hirurško odstranjivanje tkiva koja su pod rizikom da postanu maligna. Crevni polipi, povrede i prekanceroze kože i implanta u grudima koji su pod rizikom da postanu kancerozni, mogu se lečiti profilaktičkom terapijom.

Biopsija: 

A Metod definisan kao opservacija i patološka evaluacija uzetih uzoraka za vreme hirurške intervencije. Biopsijom se može postaviti precizna histopatološka dijagnoza.

Određivanje stadijuma:

Metod poznat kao uzimanje uzoraka iz određenih delova sa ciljem da se utvrdi stepen proširenosti narušavanja.

Adjuvantna ili dodatna terapija

Primenjuje se nakon tačnog definisanja stadiuma bolesti i kada se ima u cilju postizanje kurativnog tretmana.

Estetska rekonstrukcija

Pacijenti u „Adžibadem Sistini“ imaju mogućnost za estetsku rekonstrukciju odstranjenih dojki i testisa. Rekonstrukcija dojke se može izvesti za vreme operacije uklanjanja tumora ili nakon završavanja onkološkog i radioterapeutskog tretmana. Za mnoge pacijente koji su pobedili karcinom na dojci, rekonstrukcija dojke je pravi izbor. Implantacija veštačkog testisa pozitivno utiče na psihu kod muškarca i na njegov fizički izgled. Implantiranje se može obaviti za vreme operacije odstranjenja testisa ili kasnije nakon završetka lečenja.

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language