Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od samog otvaranja, „Adžibadem Sistina“ je investirala u najnoviju generaciju magneta 1.5 tesla, čime su po prvi put u Makedoniji uvedene nove savremene zdravstvene usluge. Sedam godina kasnije, sa ciljem da bude u korak sa najnovijom medicinskom tehnologijom „Adžibadem Sistina“ je investirala u najnoviju generaciju magnetne rezonance 3 tesla. Po svojim karakteristikama i tehnologiji, ovaj aparat je jedinstven ove vrste u čitavoj Jugoistočnoj Evropi.

O prednostima magnetne rezonance 3 tesla razgovarali smo sa d-r Duškom Mihajloskim, šefom Odeljenja za dijagnostiku i interventnu radiologiju u sklopu Kliničke bolnice „Adžibadem Sistina“.

Jedna od glavnih dilema pacijenata je vezana za njihov strah da je snimanje na magnetnoj rezonanci štetno za njihovo zdravlje, odnosno da „ih zrači“? Dali je snimanje na magnetnoj rezonanci bezbedno?

Magnetna rezonanca se primenjuje u komercijalne svrhe više od 30 godina, a u istraživačke svrhe mnogo duže i dosad apsolutno nije dokazan niti jedan negativan efekat. Kratkotrajno u toku snimanja kod pacijenta se može javiti osećaj topline, nekada i glavobolja ili vrtoglavica, ali je to prolazno i nema nikakvih trajnih posledica. Snimanje je toliko bezbedno, da je za razliku od kompjuterske tomografije i rendgena, magnetna rezonanca bezbedna i za snimanje bremenih žena i fetusa. Magnetna rezonanca koristi snage magnetnog polja od 1, 1.5 i 3 tesla koje su prihvatljie u kliničkoj praksi. Za poređenje, u istraživačke ciljeve koriste se i jača magnetna polja, od 4, 7 i 9 tesla, a čak se i kod njih ne dešavaju nikakvi neželjeni efekti. Ovu dozu magnetnih talasa ljudsko telo može primiti u određenom vremenskom periodu bez nikakvih posledica. Sam aprat tačno preračunava koliko elektromagnetnih talasa treba emitovati, sa ciljem da se u nikom slučaju ne našteti ljudskom telu. Prema tome, magnetna rezonanca je kompletno bezbedna procedura.

Dr Dusko Mihajlovski 4

Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ je investirala u najnoviju generaciju magnetne rezonance 3 tesla. Šta u suštini pacijenti dobijaju time? Koje su prednosti ovog aparata u poređenju sa magnetnom rezonancom 1.5 tesla?

Magnetna rezonanca 3 tesla predstavlja evoluciju u tehnologiji i svakako u mogućnostima za dijagnosticiranje. Postoje brojne prednosti, kaкo za pacijenta, tako i za nas doktore prilikom otkrivanja promena u telu. Nova generacija magneta povećava kvalitet i rezoluciju snimaka što nam omogućuje da uočimo još sitnije strukture i promene. Simak dobijen sa 3 tesla magnetom omogućuje da se nastale promene otkriju ranije nego što bi se mogle uočiti pomoću 1.5 tesla. Imali smo slučajeve kada se kod pacijenata na snimci dobivenoj sa magnetom 1.5 tesla ne primećuje nikakva promena, a kada se pacijent vrati sa snimkom od 3 tesla urađenim u inostranstvu, promena je jasno definisana.

Prednost 3 tesla magneta se posebno ističe kod detekcije moždanih zaboljenja, bez razlike dali je reč o urođenim zaboljenjima ili zaboljenjima infektivne prirode. Magnet 3 tesla ima apsolutnu prednost ispred MRI 1.5 tesla zbog toga što daleko preciznije pokazuje moždane strukture i promene.

Jednom rečju, 3 tesla magnetna rezonanca omogućuje da se uradi kvalitetniji pregled pacijenta. To je dobro i za pacijenta i za internistu, za hiruga, za kardiologa... Kada mi damo precizniju dijagnozu i kada promenu koju vidimo ograničimo i definišemo preciznije, to je i za hirurga mnogo bolje. Ovo je posebno važno kod operacija na mozgu, gde tačno utvrđujemo koji deo treba operisati, budući da u mozgu postoje centri gde ne smete intervenisati.

Dr Dusko Mihajlovski 3

Veći komfor i kraće vreme snimanja

Komoditet i širina tunela su mnogo veći kog novog aparata za magnetnu rezonancu. Takođe, uvećan je i sto na koji se pacijent postavlja, pa se mogu snimati i pacijenti koji imaju veću telesnu težinu. Ako je kod 1.5 tesla bilo moguće snimanje pacijenata sa težinom do 130 kg, sa novim aparatom limit je iznad 200 kg.

„Dešavalo nam se ranije, da se zbog težine ili zbog veličine pacijenta snimanje ne može uraditi. Pacjenti sa klaustrofobijom se sada mogu snimati sa anestezijom, pomoću specijalnog anesteziološkog aparata koji je kompatibilan sa magnetom. Takođe, tehnologija Silent scan ugrađena u aparatu, drastično reducira buku prilikom snimanja. U određenim sekvencama prilikom snimanja glave, kičme i mišićnih struktura, aparat je kompletno bešuman“ kaže d-r Mihajloski.

Nove intervencije dostupne pacijentima

U novom magnetu su instalirane nove tehnologije koje omogućuju primenu i novih tipova intervencija.

„Naš aparat je opremljen svim najnovijim modifikacijama koje imaju značajnu prednost za pacijenta. Ovaj aparat je opremljen sa takozvanom Magic sekvencom. Svaki pregled na magnetnoj rezonanci je sastavljen od nekoliko sekvenci. Broj sekvenci zavisi od toga šta se treba snimati kod pacijenta. Novi magnet omogućuje do 6 sekvenci u jednom snimanju i to snimanje traje oko 6 i po minuta. Kada bi se ove sekvence radile pojedinačno, onda bi snimanje trajalo minimum 20 minuta. Prema tome, magnet 3 tesla skraćuje vreme snimanja za dve trećine. Skraćeno vreme pacijentima znači mnogo. Sa druge strane, što je vreme snimanja kraće, smanjuje se i mogućnost da pacijent postane nestrpliv, a sa time i mogućnost da se pomeri. Prilikom snimanja veoma je važno da pacijent bude apsolutno miran“ kaže d-r Mihajloski.

Dr Dusko Mihajlovski 1

Sa novim aparatom za magnetnu rezonancu pacijentima u „Adžibadem Sistini“ su dostupne nove usluge.

„Opremljen je svim onim s čime se jedan ovakav aparat može opremiti. Pacijentima sada možemo ponuditi intervencije koje ranije nismo mogli izvesti. Jedna od takvih je spektroskopija koja nam omogućuje da otkrijemo količinu određenih metabolita na ćelijskom nivou, a pomoću toga i da postavimo precizniju dijagnozu. Spektroskopija može preciznije razgraničiti dokle je promena proširena i pružiti uvid u rezultate tretmana određene zračne ili hemoterapije. Imamo mogućnost da izmerimo brzinu protoka krvi i likvora. Još jedna nova usluga je i angiografija, odnosno snimanje krvnih sudova bez upotrebe kontrastnog sredstva što je veoma važno budući da postoje pacijenti kod kojih se ne sme koristiti kontrast“ kaže d-r Mihajloski.

Skrining celog tela (Total body MRI 3 Tesla)

Pomoću magnetne rezonance 3 tesla može se uraditi i skrining celog tela. Total body MRI 3 Tesla sprovodi se iz dva razloga. Jedan je određivanje stadiuma bolesti kod malignih zaboljenja, posebno kod limfoma gde se traže zahvaćeni limfni čvorovi. Ima veliku prednost kod prikazivanja sekundarnih metastaza. Na osnovu toga određuje se i način terapije.

„Druga namena je za skrining celog tela kod osoba bez zdravstvenih problema. Ova usluga je ustvari zdravstveni check up, detaljni sistematski pregled koji se primenjuje u svim svetskim zdravstvenim centrima. Kroz ovu uslugu dobijate prikaz vašeg zdravstvenog stanja sa samo jednim snimanjem koje traje manje od sat vremena, bez zračenja. Total body MRI 3 Tesla je odlična zamena za klasični sistematski pregled koji radimo jedanput godišnje. S tim što je ovaj pregled mnogo detaljniji. Može pokazati promene u mozgu, abdomenu, na grudnom košu, vidi se dali postoje određene promene u telu. Ukoliko se određena promena otkrije, Total body MRI je početna tačka za daljnji detaljni pregled“ kaže d-r Mihajloski.

Sva snimanja na novom aparatu za magnetnu rezonancu su sa popustom od 20% do početka meseca marta.

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language