SPITALI I KLINIKËS “ACIBADEM SISTINA”

Spitali i klinikës “Acibadem Sistina” është spitali më i madh privat në rajon. Në sektorin privat shëndetësor brendi “Sistina” u paraqit me hapjen e spitalit të parë privat të specializuar për gjinekologji dhe akusheri “Shën Mëria e Vogël Sistina” më 14 shkurt të vitit 2001. Disa vite më vonë spitali i specializuar “Shën Mëria e Vogël Sistina” u rrit në spitalin e parë privat të klinikës “Sistina”.

Lexo më tepër

ACIBADEM HEALTHCARE GROUP
Acibadem është grupi më i madh privat shëndetësor në Turqi, i cili filloi me punë në vitin 1991. Grupi ofron diagnozë kulmore dhe trajtim me kuadër profesional me kualifikim të lartë, teknologji më moderne mjekësore, infrastrukturë moderne dhe sipas JCI standardeve mjekësore. The network comprises of 16 fully equipped general hospitals and 11 outpatient clinics...

Lexo më tepër

QENDRA PËR ONKOLOGJI DHE RADIOTERAPI
Qendra për onkologji dhe radioterapi në Spitalin klinik ‘Acibadem Sistina’është e pajisur me aparatet më bashkëkohore. Diagnoza precize dhe e saktë e kancerit zbatohet me PET/CT, CT (128 slice), MRI (1,5 tesla) dhe me analiza laboratorike (tumor markeri) më bashkëkohore. Radioterapia kryhet nëpërmjet akseleratorit më të fuqishëm në botë TRILOGY...

Lexo më tepër

TESTIMONIALS

Humanizmi është shenja mbrojtëse për “Acibadem Sistina”

source: Hello Magazin Të gjithë e adhurojnë, i mahniten dhe e duan. Por, kur do ta njoftoni personalisht menjëherë do ta kuptoni se pse. Thjesht j… Read More

NEWS & EVENTS

Rezonanca magnetike 3 Tesla do të sjellë një epokë të re në diagnostikim, Dr. Dushko Mihajlloski

Investimi në aparatin më bashkëkohor për rezonancë magnetike 3 Tesla, është edhe një konfirmim i cili tregon që “Acibadem Sistina” është lider në… Read More

MRI 3 Tesla - Një epokë e re në diagnostikim

MRI 3 Tesla është aparati më bashkëkohor për rezonancë magnetike, i cili gjendet për herë…

Radiokirurgjia e aparatit revolucionar TRILOGY vetëm në "Acibadem Sistina"

Radiokirurgjia është një lloj i terapisë rrezatuese që përdoret për trajtimin e tumoreve,…

Language