Radiokirurgjia e aparatit revolucionar TRILOGY vetëm në "Acibadem Sistina"

Radiokirurgjia është një lloj i terapisë rrezatuese që përdoret për trajtimin e tumoreve, zakonisht në tru, që nuk mund të hiqen në mënyrë kirurgjike. Për herë të parë në rajon ky lloj i terapisë rrezatuese është i pranishëm në Spitalin klinik "Acibadem Sistina" me ndihmën e aparatit më të fiqishëm dhe më të sigurtë për radioterapi TRILOGY.

E fuqishme dhe precize

Në radiokirurgji tumori trajtohet vetëm me një fraksion me një dozë të lartë të rrezatimit që ndikon drejtpërdrejt mbi tumorin kryesor, pa i dëmtuar indet e shëndetshme. Ky lloj i terapisë shkatërron ADN-në e qelizave të tumorit ashtu që qelizat e tumorit nuk mund të zgjerohen dhe të zhvillohen. Radiokirurgjia është terapia e vetme për tumoret e trurit të lokalizuara në vende të paarritshme në tru dhe që nuk mund të hiqen me kirurgji.

Si zbatohet trajtimi?

Në mënyrë që të zbatohet trajtimi, imobilizohet (duke e fiksuar) koka e pacientit duke siguruar një pozicion fikse gjatë trajtimit. Në të njejtën kohë bëhet simulim CT, në mënyrë për ta gjetur tumorin. Gjatë trajtimit aksleretaroi rrotullohet rreth pacientit, duke dhënë doza të larta të rrezatimit në zonën e cila është shënuar saktësisht nga ekipi i specialistëve duke përfshirë  radiolog, onkolog dhe neurokirurg.

Në cilat raste përdoret radiokirurgjia?

Radiokirurgjia përdoret më shpesh në trajtimin e tumoreve në tru të cilët janë në zona të paarritshme apo të cilët nuk mund të trajtohen në mënyrë kirurgjike. Gjithashtu Radiokirurgjia përdoret edhe në trajtimin e disa ndryshimeve beninje në tru siç janë malformimet arteriovenoze. Rezultatet e arritura nga ky trajtim janë identike me rezultatet e trajtimit neurokirurgjikal. Mjeku përcakton te cili pacienti mund të zbatohet radiokirurgjia. Vendimi varet nga lloji, madhësia dhe lokalizimi i tumorit që duhet të trajtohet.

Cilat lloje të tumoreve mund të trajtohen me anë të radiokirurgjisë TRILOGY?

Me këtë teknologji mund të trajtohen tumore të vogla me rrezatim të njëhershme me dozë të lartë. Indet e shëndetshme janë të mbrojtura në nivel më të lartë nga efektet anësore të radiacionit. Pacienti vjen, e merr terapinë e njëhershme dhe pas trajtimit mund të vazhdojë me aktivitetet normale të përditshme. Sipas statistikave botërore, Radiokirurgjia e TRILOGY ka një sukses të madh në trajtimin e pacientëve me këtë metodë.

NEWS & EVENTS

Rezonanca magnetike 3 Tesla do të sjellë një epokë të re në diagnostikim, Dr. Dushko Mihajlloski

Investimi në aparatin më bashkëkohor për rezonancë magnetike 3 Tesla, është edhe një konfirmim i cili tregon që “Acibadem Sistina” është lider në… Read More

MRI 3 Tesla - Një epokë e re në diagnostikim

MRI 3 Tesla është aparati më bashkëkohor për rezonancë magnetike, i cili gjendet për herë…

Radiokirurgjia e aparatit revolucionar TRILOGY vetëm në "Acibadem Sistina"

Radiokirurgjia është një lloj i terapisë rrezatuese që përdoret për trajtimin e tumoreve,…

TESTIMONIALS

Humanizmi është shenja mbrojtëse për “Acibadem Sistina”

source: Hello Magazin Të gjithë e adhurojnë, i mahniten dhe e duan. Por, kur do ta njoftoni personalisht menjëherë do ta kuptoni se pse. Thjesht j… Read More

Language