Mjekët tanë ekipit

Diagnozë

  Specialiste e mjekësisë nukleare

  D-r Liljana Muratovska 

  Specialiste e mjekësisë nukleare

  D-r Biljana Crcareva 

  Reparti i radiologjisë diagnostike dhe intevente, radiolog

  D-r Dusko Mihajlovski 

  Radiolog

  D-r Maja Stojcevska Capova 

  Radiolog  

  Prof. D-r Zoran Trajkovski 

  Radiolog

  D-r Senco Netkov

  Specialist i patologjisë

  D-r Djengis Jasar 

  Specialist i patologjisë

  д-р Катерина Кубелка Сабит 

  Specialist i patologjisë

  Dr. Vanja Filipovski 

  Specialist i gastroenterohepatologjisë

  Prod D-r Vasko Vasilevski 

  Specialist i gastroenterohepatologjisë

  D-r Dimitar Trajkov  

  Specialist pulmoalergolog

  D-r Oliver Jovkovski 

  Specialist pulmoalergolog

  D-r Kamelija Busljetik

  Specialist i nefrologjisë

  D-r Ljupco Stojkovski 

  Dermatovenerolog

  D- Vesna Pljakoska

  Dermatovenerolog

  D-r Andrej Petrov 

Onkologji dhe radioterapi

  Onkologe radioterapiste

  D-r Deva Petrova 

  Onkologe radioterapiste

  D-r Kraleva Slavica 

  Specialiste në fizikën nukleare mjekësore

  D-r Sonja Petrovska 

  Fizikant

  Jasin Acrabas 

Kirurgji

Kirurg urolog

  D-r Daniel Petrovski 

 

  Specialist i kirurgjisë së përgjithshme dhe digjestive

  D-r Toni Josifovski 

  Specialist i kirurgjisë së përgjithshme dhe digjestive

  D-r Vladimir Avramovski 

  Specialist i kirurgjisë së përgjithshme dhe digjestive

  D-r Alen Jovcevski 

  Specialist i kirurgjisë së përgjithshme dhe digjestive

  D-r Mitko Karadjozov 

  Specialist i kirurgjisë torakale

  D-r Dragan Smilevski 

  Specialist traumatolog

  Prod D-r Jordan Saveski

  Specialist traumatolog

  D-r Mihajlo Ivanovski 

  Specialist traumatolog

  D-r Neda Trajkovska 

  Specialist ortoped

  D-r Dragan Hristov

  Specialist ortoped

  D-r Maja Kalicanin

  Neurokirurg  

  Prof D-r Kiril Lozance

  Neurokirurg

  Prof D-r Jovica Ugrinovski 

  Neurokirurg

  Dr. Lulzim Agai

  Specialist otorinolaringolog

  D-r Aleksandar Lazarevski 

  Specialist otorinolaringolog

  D-r Vladimir Jekikj 

 

  Specialiste e gjinekologjisë dhe obstetrikës 

  D-r Gordana Petrovska

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  Docent D-r Nikola Badjakov

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Slobodan Drakulevski

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Jovan Kostadinov

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Boban Sardjioski

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Nikola Pancevski

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Zlatko Palcevski

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Miroslav Temelkovski 

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

   D-r Snezana Adamoska Klisarovska

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Klementina Kuzeska

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Elizabeta Matevska Atanasovska

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Snezana Timceva Cvetkovska  

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Pavle Dimcev  

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Aleksandar Bojadjiev

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Jordanco Ivanov

  Gjinekologjisë dhe obstetrikës

  D-r Irena Shuplinovska Jordanovska

Trajtim psikologjike

  Neuropsikiatër

  D-r Vladimir Ortakov 

NEWS & EVENTS

Rezonanca magnetike 3 Tesla do të sjellë një epokë të re në diagnostikim, Dr. Dushko Mihajlloski

Investimi në aparatin më bashkëkohor për rezonancë magnetike 3 Tesla, është edhe një konfirmim i cili tregon që “Acibadem Sistina” është lider në… Read More

MRI 3 Tesla - Një epokë e re në diagnostikim

MRI 3 Tesla është aparati më bashkëkohor për rezonancë magnetike, i cili gjendet për herë…

Radiokirurgjia e aparatit revolucionar TRILOGY vetëm në "Acibadem Sistina"

Radiokirurgjia është një lloj i terapisë rrezatuese që përdoret për trajtimin e tumoreve,…

TESTIMONIALS

Humanizmi është shenja mbrojtëse për “Acibadem Sistina”

source: Hello Magazin Të gjithë e adhurojnë, i mahniten dhe e duan. Por, kur do ta njoftoni personalisht menjëherë do ta kuptoni se pse. Thjesht j… Read More

Language