Навремената и точна дијагноза е од суштинско значење за пациентите со малигни заболувања. Малигните заболувања кои се откриени во ран стадиум имаат поголема шанса за успешен третман и овозможуваат подобар квалитет на живот. Клиничката болница „Аџибадем Систина“ располага со најсовремената апаратура, техники и процедури  со кои се детектираат и најминималните патолошки промени.

БИОХЕМИЈА

Тумор маркерите се молекули кои во поголеми концентрации во крвта, урината или ткивото укажуваат дека пациентот има тумор. Нивното откривање и мерење се користи во дијагностицирањето, како и во лекувањето на карциномот со цел да се утврди успехот од терапијата.

Прочитај повеќе
ПАТОХИСТОЛОГИЈА

Хистопатолошката анализа игра огромна улога во дијагностицирањето на   малигните болести бидејќи 70% од болестите се дијагностицираат микроскопски. Покрај поставувањето дијагноза, хистопатолошките наоди даваат јасна насока во решавањето на понатамошниот третман на пациентот.

Прочитај повеќе
 
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

Милиони пациенти во светот го победуваат канцерот. Канцерот може да се победи, но најважно е да се открие на време.Грижете се за вашето здравје. Голем дел од овие болести нe даваат знаци во раниот стадиум. Превентивните прегледи се првиот чекор во раното...

Прочитај повеќе

РАДИОЛОГИЈА

Навремената и точна радиолошка дијагноза е суштински дел во одлучувањето како треба да се одвива лекувањето. Современите техники и напредната технологија, како и искусниот радиолошки персонал се од огромно значење при радиолошко дијагностицирање на ...

Прочитај повеќе

ПЕТ ЦЕНТАР

ПЕТ/КТ апаратот се користи за да се идентификуваат тумори во раните фази и да се утврди дали овие тумори се малигни или бенигни. Апаратот исто така се користи во дијагнозата на невролошките и на кардиолошките заболувања. 

Прочитај повеќе

СВЕДОШТВА

Човечноста е заштитен знак за „Аџибадем Систина“

Извор: Hello Magazin Сите ја обожаваат, ѝ се восхитуваат и ја сакаат. Но, кога лично ќе ја запознаете веднаш сфаќате и зошто. Едноставно ве маѓепсува… Read More

НОВОСТИ И НАСТАНИ

Д-р Душко Михајлоски: Магнетната резонанца 3 Tesla ќе донесе нова ера во дијагностиката

Инвестирањето во најсовремениот апарат за магнетна резонанца 3 Tesla е уште една потврда за определбата на „Аџибадем Систина“ да биде лидер во… Read More

MRI 3 Tesla - Нова ера во дијагностиката

MRI 3 Tesla претставува најсовремен апарат за магнетна резонанца, кој за првпат во…

Радиохирургија на револуционерниот TRILOGY единствено во „Аџибадем Систина“

Радиохирургијата е тип на зрачна терапија со која се третираат тумори, најчесто во…

Language